Mobile Handel

Frasen Mobil Handel ble oppfunnet i 1997, og var del av en markedsføringskampanje i forbindelse med lanseringen av Global Mobile Commerce Forum. Det som antydes med denne frasen, er at vanlige mobilbrukere nå skulle få muligheten til å bruke sin mobil til å handle med. Andre slagord var “et supermarked i din egen lomme”, noe som i alle fall beskrev hensikten, om ikke den realiteten som var til stede i 1997. Likevel var det allerede den gangen knyttet store forhåpninger til m-handel og det som henger sammen med dette. Over 100 organisasjoner var samlet for dette forumet.

Mange a deltagerne i forumet hadde allerede dannet lag før de ble med i det større samarbeidet. Mest bemerkelsesverdig er kanskje samarbeidet mellom Motorola og MasterCard, Andre som ble med var Nokia, Apple og Alcatel, sammen med telefonselskap som O2 og Vodafone.

Tidlig i begynnelsen av m-handel, var Finnland et foregangsland hvor mange modeller og prototyper ble testet. Først ute var Coca-Cola Finnland, som satte opp automater i Helsinki, som kunne betales via SMS.

De første hindringer og praktiske problemer

Den største hindringen for m-handel var kanskje at de forsøkte å lansere et redskap, som i grunnen bare var et substitutt for et allerede velfungerende system. Debit og Kreditt -kort kunne nemlig utføre akkurat den samme funksjonen, som mobilen nå skulle gjennomføre (for eksempel hos MONEYBANKER – Lån på dagen). Derfor måtte m-handel lenge holde seg i bakgrunnen, og innen visse nisjer, som at man gjennom mobilabonnementet kunne kjøpe ringelyder og bakgrunnsbilder til mobilen. -Og der holdt nivået seg for det meste, eller i alle fall for de fleste forbrukerne.

Vendepunktet kom i 2008

Det tok hele 10 år fra konseptet ble lekt rundt med, til det kunne gjennomføres. m-handel er i dag en realitet, hovedsaklig fordi man i dag kan nå Internett fra telefonen, og gå online for å bestille varer og tjenester.

Bransjen er i dag enorm

Mobil handel har i dag en samlet estimert verdi på rundt $US 230 milliarder. Halvparten av markedet for omsetningen finnes i dag i Asia, og markedet er i sterk vekst. Eksperter regner med en utvidelse på 100 % fra dette utgangspunktet, for hvert påfølgende år.

I 2013 hadde kun 29 % av alle mobilbrukere gjort ett kjøp med telefonen, men telefonen er i dag i ferd med å ta over. Kombinasjonen av Internett og Smartphone er det som driver denne utviklingen. Frem til 2020 kan man regne med at halvparten av alle online kjøp kommer til å finne sted ved hjelp av mobilen.

Ekstreme utfordringer må til for at m-handel får ta over som et helhetlig økonomisk system

Som denne artikkelen allerede påpeker, så er m-handel i sitt utgangspunkt et forsøk på å stjele omsetningen til kredittkortselskap, gjennom å overta deres rolle som bokfører og betalings-medium. Men de fleste konsumenter har ikke omfavnet dette forsøket. Hovedproblemet var at mobilen i 1997 ikke kunne by på noen merkbare forskjeller i funksjonalitet, eller pris. Hovedsaklig kostet handelen det samme, om man brukte kortet eller mobilen.

Unntak finnes likevel. Etter Jordskjelvet i Haiti har vi i dag fått et fremragende eksempel på hvordan m-handel fungerer i praksis. Infrastrukturen i Haiti ble fullstendig ødelagt etter jordskjelvet, selv om den ikke hadde vært så bra i utgangspunktet.

Clinton-stiftelsen, i samarbeid med de amerikanske skattebetalerne, og det private selskapet Digicel, brukte det vakuumet som oppstod i kjølvannet av katastrofen, til å opprette sitt telefonselskap som en privat bank i landet. Fraværet av tilgjengelige banktjenester for de fleste haitiere, førte til at de i dag alle bruker Digicel for å gjennomføre sin bankvirksomhet. Den enste ulempen eved opplegget er at Digicel er monopolist på området m-handel, og at de tar seg betalt deretter. Trøsten må bli at et dyrt banksystem er bedre enn ingen banksystem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *