M-helse, telemedisin og velferdsteknologi

Digitaliseringen kommer til stadig flere bransjer, og dekker stadig flere tjenesteområder i samfunnet vårt. Helsesektoren er intet unntak. Med mobil helse (m-helse) kan pasienten ha med seg et spekter av helsetjenester som bare fysiske sykehus eller legesentre tidligere kunne tilby.

M-helse og velferdsteknoloogi gir nye muligheter

Med M-helse menes mobile helsetjenester, der man ved hjelp av applikasjoner på mobilen kan få tilgang til helsedata og helsehjelp. M-helse er en sentral faktor innen tjenester for velferdsteknologi, som handler om å tilby trygghet og hjelp til selvhjelp i helsetjenesten. Hjemmetjenesten er en sentral aktør på denne arenaen.

Telemedisin til verden

Med telemedisin menes løsninger som benytter seg av telekommunikasjon og informasjonsteknologi i sitt tjenestetilbud. På denne måten kan man tilby klinisk helsehjelp fra lengre avstander, når man trenger helsehjelp i sanntid og på kort varsel, eller når geografien eller omgivelsene ellers er så utfordrende, at det er vanskelig for helsepersonell å komme til.

Telemedisin vil kunne endre måten vi oppfatter og tilbyr helsetjenester på – både i rike og fattigere deler av verden. Velferdsteknologien i den vestlige verden kan løse utfordringer knyttet til en økende andel eldre i befolkningen og større krav til personlige og tilpassede tilbud som setter pasienten i sentrum. Dette vil bety en betydelig endring for hvordan mange av disse pasientene oppfatter helsetjenester og ansvarsfordelingen for egen helse.

I fattigere deler av verden, vil den imidlertid være det aller første møte med det organiserte helsevesenet for mange mennesker. I enkelte områder av Afrika for eksempel, er bruken av heksedoktorer og alternativ medisin utbredt, og klinisk medisin og vestligere doktorer bare er tilgjengelig for det øverste samfunnslag. Dette skyldes flere faktorer, hvorav underfinansiering av helsevesenet, skjevfordeling og brain-drain er viktige faktorer. Telemedisin vil kunne tilby disse menneskene en rekke tjenester til en mye lavere pris, med personell som kan befinne seg hvor som helst i verden. Med helsepersonell som har basiskunnskaper, vil man kunne få hjelp av autorisert personell på en helt annen måte enn tidligere.

Gamle utfordringer, nye løsninger

Språkutfordringer er ofte en utfordring i kundemøter, og helsevesenet er intet unntak i så måte. Med bruk av teknologi, har man anledning til å tilby tjenester på en rekke ulike språk. Oversettertjenester kan gjøres i sanntid, enten ved bruk av menneskelige ressurser eller kunstig intelligens.

Telemedisin tas i bruk av stadig flere, og per i dag er det flere sykehus og medisinske forskningssentre som er pionerer på dette feltet. Spesielt er det psykiske feltet trukket fram som en attraktiv sektor for denne teknologien, da kravet til fysiske tester, kirurgiske inngrep og så videre, ikke er tilstede i særlig grad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *