Mobile Handel

Mobile Handel

Frasen Mobil Handel ble oppfunnet i 1997, og var del av en markedsføringskampanje i forbindelse med lanseringen av Global Mobile Commerce Forum. Det som antydes med denne frasen, er at vanlige mobilbrukere Mer »

mHealth  i den tredje verden?

mHealth i den tredje verden?

Mange av verdens fattige land har store hindringer i sine helsesystemer, og i muligheten til å tilby helsestell for helheten av landets innbyggere. For det først mangler disse landene menneskelige resurser, så Mer »

Tips for å sikre mobilen

Tips for å sikre mobilen

Telefonen din er blitt mer verdifull enn lommeboka, enn nøklene dine, og i noen tilfeller er den viktigere enn din personlige computer, når det kommer til sensitiv informasjon. Men, kanskje har du Mer »

 

Ditt liv kretser mer og mer rundt mobilen

For en lang rekke tjenesteytere i den digitale verden er ambisjonen å gjøre livet enklere for kundene gjennom å utvikle og levere tjenester som gjør dagligdagse gjøremål letter, raskere og billigere å gjennomføre. De brede lag er etterhvert blitt fortrolig med at det meste kan løses ad digital vei og dermed også mer tilbøyelig til å etterspørre tjenester som kan betjene fra egen laptop, lesebrett eller smarttelefon.

Utviklingstempoet er høyt i mange bransjer. I første rekke gjelder det å finne nye løsninger på gamle utfordringer, men til en viss grad gjelder det også å utvikle løsninger som markedet egentlig aldri har etterspurt, men som likevel vil slå an når man får øynene opp for dem. Litt ala Sonys Walkman – et produkt knapt noen hadde savnet eller etterspurt, men som ble en enorm hit da den ble introdusert.

Det sies at når det gjelder viljen og evnen til å ta i bruk nye, digitale distribusjonsløsninger så er det bransjene finans og porno som pleier å ligge i forkant. Om det er tilfellet eller ikke skal ikke diskuteres her, men at disse er blant de mange bransjer som slåss om sine kunders gunst gjennom å utvikle innovative konsept basert på mobilteknologi, er det ikke tvil om.

Formålet med dette nettstedet er å presentere leseren for noe av det som skjer på dette området. Å favne over alt som skjer når det gjelder mobile tjenester ville være å legge listen for høyt. Til det er innovasjonstakten der ute for høy, så mer enn et godt utvalg av tjenester kan du ikke forvente å finne her. Når det er sagt er alle og enhver velkomne til å spille inn synspunkter og kommentarer som kan bidra til å gi nettstedet større relevans for flere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *